2000 – Türkiye Su Kaynakları ve Sınır Ötesi Meseleleri

Yer:

İSKİ Konferans Salonu

Konuşmacılar:

Zekai ŞEN (İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi – Su Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi)
İlhan AVCI (İTÜ İnşaat Fak. Öğ. Üyesi)
Selami OĞUZ (İSKİ Emekli Gen. Müd. Mu.)
Cemal ZEHİR (Gebze Yük. Tek. Ens. Araştırma Gör.)
Adnan BAYRAKLI (Köy Hiz. Gn. Müd. Emekli Ziraat Müh.)