2002 – Susuz Toplumlar İçin Su

Su Kaynakları ve Önemi

        – Prof. Dr. Zekai Şen (Su Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi)
Su geçmişte olduğu gibi bugün de insan ve canlıların en fazla ihtiyaç duydukları bir doğal kaynaktır. Bu kaynağın yerine geçebilecek yapay bir madde yapmak mümkün değildir. İşte bu nedenle de sınırlı olan su kaynaklarının önemi gittikçe artmaktadır. TAM METİN


Water for Thirsty Communities – An Ecosystem Perspective
Susuz Toplumlar İçin Su – Ekosistem Perspektifi 

       – Prof. Dr. Laurel S. SAITO (Ph. D., P.E., M. ASCE Department of Environmental and Resource Sciences/MS 186 University of Nevada, Reno)
     Dünya Su Günü Münasebetiyle düzenlenen “Susuz Toplumlar İçin Su” konulu panelde sizlere hitap etmekten onur duyuyorum. Amerikan İnşaat Mühendisleri Derneği (ASCE) Çevre ve Su Kaynakları Enstitüsü’nü (EWRI) uluslararsı alanda temsil etmekten onur duyuyorum. TAM METİN

Türkiye’nin Su Potansiyeli ve Etkin Kullanımının Sağlanması


Prof. Dr. Necati ALBAY (Zir. Yük. Müh. Eskişehir Milletvekili Komisyon Başkanı)
Türkiye’de yıllık ortalama yağış 643 mm olup buna karşılık Türkiye üzerine yılda ortalama 501 milyar m³ su düşmektedir. Bu suyun 274 milyar m³’ü buharlaşma ile atmosfere geri dönmekte 41 milyar m³’ü sızma ile yeraltı suyu depolarını beslemekte, 186 m³’ü ise akışa geçmektedir. TAM METİN

Susuz Topraklar İçin Su


Prof. Dr. Gültekin GÜNAY (Hacettepe Üniversitesi)
Susuz topraklar genelde yıllık yağış ortalaması 500 mm’nin altında olan alanlarda yer alır. Bu bölgelerde genelde susuzluğu gidermek için sel kapanları, göletler, barajlar ve yapay göller oluşturulur. TAM METİN